EUC Nordvest investerar för framtidens svetsutbildning

Den 22 oktober 2020 ingick EUC Nordvest och Svenska Elektrod AB ett avtal om leverans och installation av Danmarks första Augmented Reality Welding Lab i Thisted. Avtalet innebär att EUC Nordvest kommer att som första skola i Danmark kunna utbilda sina svetsande elever med hjälp av svetssimulering i augmented reality och på så sätt få högre kvalitet i utbildningen, samtidigt som miljöpåverkan sänks och säkerheten stärks.

“För oss är det viktigt att vår utbildning är av högsta kvalitet och ligger i framkant med teknikutvecklingen, där kommer Soldamatic att spela en stor roll”
-Steen Bojsen Jensen, utbildningschef, fordon-, smide- och industriteknikprogrammet EUC

Soldamatic är ett simulatorsystem för svetsutbildning som använder sig av så kallad Augmented Reality där man med hjälp av kameror och bildbehandling skapar och överlagrar verkligheten med en virtuell miljö. I systemet kan elever träna på svetsning precis som om de svetsade på riktigt med verklig visuell upplevelse såväl som ljud.

Soldamatic används inom såväl skolan som industri för svetsträning

“Vi ser att skolor som använder sig av Soldamatic i svetsutbildningen, minskar tiden som eleverna behöver spendera i verkstaden samtidigt som det att eleverna faktiskt svetsar mer effektiv tid. På grund av detta minskas slöseriet på material, man ökar säkerheten och framförallt får man ut fler och mer kvalificerade svetsare”
-Karl Ericsson, VD Svenska Elektrod AB, ansvariga för Soldamatic i Skandinavien

EUC Nordvest har idag 50 svetsbås och kommer att komplettera dessa med 10 Soldamatic simulatorer som de delar mellan sin enhet i Thisted och fiskarskolan i Thyborøn. Tanken är att man med hjälp av dessa ska kunna utbilda fler kompetenta svetsare utan att behöva utöka befintlig infrastruktur, samtidigt som det att man höjer kvaliteten på svetsutbildningen och minskar sin miljöpåverkan.

Såhär är det tänkt att ett Augmented lab ska se ut i nära angränsning till verkstaden