Här publicerar vi artiklar och filmer kring just hur saker och ting relaterat till svetsning fungerar. Det kan handla om hur man drar ut en bult som man har dragit av eller hur man reparerar en kolvstång som fått springor.