Certified Training Center för Universal Robots

Nu tar vi nästa steg i vår automationsresa. Vårt mål är att hjälpa svensk industri att automatisera för att behålla vår industri i Sverige. Att vi nu blir Certified Training Center för Universal Robots gör att vi kan se till att alla våra kunder har en grundnivå av utbildning in-house för att på ett bra sätt ta över ägandet av automationsprojekt efter leverans.

Robottekniker på Advanced Training hos UR i OdenseSamtliga våra robottekniker kommer att utbildas till Universal Robots Core Trainers så att vi kommer att ha redundans hos oss utifall sjukdom etc uppstår inför kursomgångar. 

Initialt kommer vi att ha kursomgångar med 4 deltagare i varje kursomgång. Första två kursomgångarna är just nu i planeringsskedet och kommer att ske i maj respektive juni 2022.

AutomationCertified training centerCobotsKollaborativa robotarUniversal robotsUrUtbildning