Att dra ut en bult

Vad gör man när man dragit av en bult? Har ni någonsin hört talas om en bultutdragarelektrod? Här nedan beskriver vi användandet av just en sådan, nämligen Carbotrode 92, för att dra ut en avdragen bult.

Horisontell svetsning

 1. Ställ in en så låg ström som möjligt med hjälp av tabellen nedan. Provsvetsa på något kasserat material, se till att ljusbågen är stabil.
 2. Tänd ljusbågen så nära centrum som möjligt på den bult som ska avlägsnas.
 3. Håll en så kort båge som möjligt och bygg upp erfoderlig mängd. OBS! Pendla inte på bultar under 8 mm. Slaggen kommer att bilda ett skydd för gängorna.
 4. När man kommit i nivå med kanten avslutar man svetsningen rakt upp.
 5. Låt svalna något och avlägsna därefter slaggen. Bulten är nu förlängd.
 6. Placera nu en bricka med ett hål som är något större än bultförlängningen, men mindre än det gängade hålet ovanför svetsen och svetsa fast den på förlängningen. (Brickan används för att skydda underlaget, underlätta uppbyggandet av svetsen och vara bas för ett nytt bulthuvud)
 7. Placera nu en mutter på brickan och svetsa fast den både på in och utsidan.
 8. Låt svetsen svalna långsamt i luft. Använd en passande nyckel och dra muttern fram och tillbaka för att pulverisera slaggen i hålet som nu kommer att fungera som torrsmörjmedel. Skruva därefter ut den avbrutna bulten.

Vertikal svetsning

 1. Påbörja svetsningen något utanför centrum på bulten som skall avlägsnas.
 2. Håll en kort båge och svetsa till dess att slagg rinner ur hålet. Avbryt då svetsningen genom att dra elektroden ur hålet.
 3. Låt svalna tills dess att rödheten i materialet försvinner. Tänd bågen och fortsätt som beskrivet under punkt 1. Upprepa punkt 2 och 3 tills dess att man nått kanten på hålet. OBS! Svetsa rakt ut, pendla ej. Slaggen hindrar tillsatsmaterialet från att fastna i gängorna.
 4. När man kommit i nivå med kanten avslutar man med svetsningen genom att dra elektroden rakt ut.
 5. Låt svalna något och avlägsna därefter slaggen. Bulten är nu förlängd.
 6. Placera nu en bricka med ett hål som är något större än bultförlängningen, men mindre än det gängade hålet ovanför svetsen och svetsa fast den på förlängningen. (Brickan används för att skydda underlaget, underlätta uppbyggandet av svetsen och vara bas för ett nytt bulthuvud)
 7. Placera nu en mutter på brickan och svetsa fast den både på in och utsidan.
 8. Låt svetsen svalna långsamt i luft. Använd en passande nyckel och dra muttern fram och tillbaka för att pulverisera slaggen i hålet som nu kommer att fungera som torrsmörjmedel. Skruva därefter ut den avbrutna bulten.

Vanliga problem

Problem som kan uppstå på vägen. De vanligaste listas här nedan med tips på hur de kan lösas.

Problem med avbrutna svetsar

Orsakas av för lite tillsatsmaterial eller ojämn svets. Löses genom att upprepa svetsningen och svetsa långsammare.

Problem med bricka och mutter som går av

Orsakas av otillräckligt med tillsatsmaterial eller slaggrester. Löses genom att avlägsna eventuell slagg och upprepa punkterna 6-8.

Problem med att svetsen lossnar från detaljen som skall avlägsnas

Orsakas av dålig inträngning beroende på för låg ströminställning. Löses genom att öka strömmen och tillsätt vid behov med tillsatsmaterial, upprepa punkterna 2-8.

Problem med fastsvetsning i godskanten

Orsakas av skakning vid avslutande svetsning. Löses genom att slipa rent och använda en bricka med mindre hål för att skydda kanten. Upprepa punkterna 6-8.

Lämpliga ströminställningar för Carbotrode 92

Diameter Ström För bultar upp till
2,0 mm 25-55 A 8 mm
2,5 mm 35-65 A 10 mm
3,2 mm 60-90 A 25 mm
4,0 mm 80-110 A 25 mm

 

BultutdragarelektrodBultutdragningCarbotrode 92Svetsproblem